foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie zatrudni nauczyciela prowadzącego zajęcia Integracji Sensorycznej.

W szkolnej świetlicy zamontowany został MAGICZNY DYWAN - multimedialne narzędzie edukacyjne, które zawiera w sobie komputer, projektor, Wi Fi i zestaw czujników. Jest to innowacyjne rozwiązanie wspomagające edukację dzieci.
Dzięki temu urządzeniu na powierzchni podłogi wyświetlane są plansze z grami , które wpływają na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i poznawczy. Gry i zabawy wykorzystywane są podczas zajęć świetlicowych oraz na wychowaniu fizycznym. Magiczny dywan zawiera również pakiet programów na zajęcia rewalidacyjne . Jest to doskonałe narzędzie w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.

"Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro..."
                                                                                                          Christian Morgenstern
W minioną niedzielę, tj. 12.01.2020r. odbył się 28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Nasi uczniowie w tym dniu również pełnili ważną rolę wolontariuszy.
Oto podsumowanie zbiórki:
Oliwia Kosewska- 351,11; Amelia Calińska-463,39; Natalia Brzezińska 233,43; Igor Malik-436;

Nastia Szczypek- 463,02; Jowan Szczypek- 453;Alicja Sztabnik-308;


Nadmieniamy, iż opiekę nad uczniami podczas tego dnia pełnili:

Magdalena Ogrodowska, Michał Kongiel

oraz rodzice Kinga i Mirosław Szczypek, którzy również byli wolontariuszami WOŚP

a także organizatorami wielu atrakcji w NOK w Nasielsku.

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 16.01.2020r odbędą się zebrania klasowe dotyczące proponowanych ocen okresowych dla uczniów.
Zebranie dla klas I-III – godz. 16.30 sala nr 13
Zebrania dla klas IV – VIII – godz. 17 .00
• Klasa IV – sala nr 4
• Klasa Va – sala nr 3
• Klasa Vb – sala nr 12
• Klasa VIa, VI b – świetlica
• Klasa VII – 9
• Klasa VIII – 8

W sali nr 13 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców klas I- III oraz przedszkola z psychologiem na temat ,,Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Po spotkaniu wychowawcy przejdą do swoich klas na zebranie z rodzicami.
Bardzo prosimy, aby Państwo skorzystali z wiedzy i doświadczenia pani psycholog i uczestniczyli w spotkaniu.

2020 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved