foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją do samego końca:

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego naszą placówkę tj. Urzędu Miasta w Nasielsku informujemy, iż od września 2019 roku (rok szkolny: 2019/2020) uczniowie z obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Dębinkach ( tj. miejscowości: Dębinki, Miękoszyn, Zaborze, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Czajki, Studzianki) muszą wrócić do swojej szkoły obwodowej i nie będą dowożone do naszej placówki. Związane jest to z faktem, iż gimnazjum przestaje istnieć zgodnie z Reformą od roku szkolnego 2019/2020 i wraca stary układ przynależności do geografii szkolnej . W celu oszczędności dla naszej gminy stosowne jest założenie aby nie przewozić uczniów szkoły podstawowej tyle km jeżeli szkołę mają blisko siebie. W takiej sytuacji nie tylko nasza szkoła się znalazła. Do czerwca b.r. autobus szkolny kursuje na tamtej trasie ze względu na istnienie gimnazjum, które przynależne jest przypisane do naszej szkoły. Rodzice/ opiekunowie prawni tych uczniów muszą przepisać dzieci na wrzesień 2019r do Szkoły w Dębinkach w innym przypadku będą musieli do naszej szkoły dowozić ich na własny koszt, co nie jest ekonomiczne finansowo. Dotyczy to 10 uczniów(Studzianki -2, Czajki – 4, Toruń Włościański - 2, Zaborze- 2)

2019 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved