foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 25 lutego 2019 r.

 

Dni  tyg

Nr kol. lekcji

Numer sali

Klasa

III

Numer sali

 

Klasa

VIII

Numer sali

 

Klasa

VII

Numer sali

 

Klasa

VI

Numer sali

 

Klasa

VA

Numer sali

Klasa

VB

PON

 

1

2

3

4

5

6

7

2

4

-

3

2

9

8

9

z.j.pol

historia

w. f.

j. angielski

g. z wych.

geografia

z. art.

religia

3

3

2

-

3

3

1

1

z. j. ang.

j. angielski

j. polski

w. f.

biologia

religia

historia

wos

 

8

1

1

9

4/5

-

8

 

matematyka

j. polski

historia

religia

j.ang0/ j.niem1

w. f. dz/ch

g. z wych

 

-

8

4/12

4/12

2

9

-

 

w. f.

matematyka

j. ang 1/ inf. 0

j. ang 0/ inf. 1

j. polski

religia

-

 

1

4

9

-

1

2

-

 

j. polski

historia

religia

w. f.

g. z wych

zw.j.pol.

-

 

2

9

2

-

8

2

-

 

j. polski

religia

j. polski

w. f.

technika

zw.j.pol.

-

WT

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

9

2

-

8

2

z. fiz.

matematyka

historia

chemia

j. polski

w. f.

biologia

z. art.

 

1

3

3

8

2

-

-

 

geografia

fizyka

matematyka

chemia

e.d.b.

w. f.

w. f.

 

8

1

8

9

9

1

8

 

matematyka

j. polski

fizyka

geografia

historia

j. polski

biologia

 

2

2

1

-

1

9

9

 

j. polski

j. polski

religia

w. f.

przyroda

j. ang. 0

j. ang. 0

 

4

5

12

5

5

-

-

 

j. polski

religia

informatyka

matematyka

j. angielski

-

-

2

5

8

2

1

8

-

-

z.j.pol

religia

matematyka

j. polski

g. z wych.

biologia

-

-

ŚR

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2

4

5

5

-

-

2

 

j. polski

matematyka

j. angielski

technika

w. f.

w. f.

e.d.b.

 

3

3

3

2

3

5

-

 

matematyka

j. angielski

historia

j. polski

matematyka

j. niemiecki

w.f.

 

8

9

-

4/3

4/5

1

1

 

matematyka

geografia

w. f. dz/ch

j.ang0/ j.niem1

j.ang1/ j.niem0

j. polski

j. polski

8

1

8

8

8

2

9

9

z. mat.

historia

matematyka

technika

przyroda

j. polski

j.ang. 1

j.ang. 1

9

-

1

9

6

9

3

8

z. mat.

w. f.

j. polski

matematyka

historia

j. polski

plastyka

biologia

9

-

2

2

9

1

8

-

z. mat.

w. f.

j. polski

j. polski

matematyka

historia

geografia

-

CZW

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2

9

2

4

8

9

8

 

j. polski

matematyka

j. polski

w. d. ż.

j. niemiecki

w. o s.

chemia

 

3

3

3

2

9

8

9

 

g. z wych.

w. d. ż.

j. niemiecki

j. polski

matematyka

chemia

w. o s.

 

5/12

1

-

8

3/12

1

-

 

j. ang 0/ inf. 1

plastyka

w. f. dz/ch

chemia

j. ang 1/ inf. 0

muzyka

-

2

1

8

8

1

2

-

-

z.j.pol

muzyka

matematyka

matematyka

przyroda

j. polski

-

-

 

9

4

1

5

-

-

-

 

z.wyr.mat.

j. angielski

j. polski

muzyka

w. f.

-

-

 

9

2

5

9

-

2

2

 

z.wyr.mat

j. polski

muzyka

matematyka

w. f.

j. angielski

j. angielski

PT

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

2

9

9

5

9

4

 

fizyka

j. polski

matematyka

religia

j. niemiecki

matematyka

technika

2

2

12

1

8

2

5

9

z. j. pol.

j. polski

informatyka

religia

fizyka

j. polski

j. angielski

matematyka

8

-

8

8

1

1

8

5/8

z. mat.

w. f.

matematyka

fizyka

biologia

religia

chemia

j.ang1/ j.niem0

 

1

1

2

2

8

-

-

 

g. z wych

plastyka

j. polski

historia

matematyka

w. f.

w. f.

 

9

5

-

5

9

2

2

 

matematyka

j. polski

w. f.

j. angielski

matematyka

technika

geografia

 

3

9

-

3

4

12

-

 

plastyka

matematyka

w. f.

j. angielski

historia

informatyka

-

 

2019 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved