foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Up

Sekretariat

 Godziny otwarcia:

 

       poniedziałek   700 - 1600

       wtorek             700 - 1600

       środa               700 - 1600

       czwartek         700 - 1600

       piątek              700 - 1600

 

 

 

 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Program „Mleko w szkole” trwa od października do maja, obejmuje dzieci z oddziałów przedszkolnych ( 6- letnie) oraz uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej.
Cennik mleka uzależniony jest od liczby dni dystrybucji, podawane są wychowawcom każdego miesiąca.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Program „Owoce w szkole” obejmuje dzieci z klas oddziałów przedszkolnych (6-letnie) oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. W roku szkolnym 2017/18 każde dziecko, które zostało zapisane do projektu otrzymuje nieodpłatnie owoce i warzywa przez określona liczbę dostaw zawartą w Umowie na dwa semestry.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
LEGITYMACJE SZKOLNE:
Przypominamy, że uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejowego i autobusowego, poświadcza legitymacja szkolna. Ważność legitymacji potwierdzana jest pieczęcią szkoły do 30 września określonego roku. Legitymacja szkolna musi być również podpisana przez posiadacza legitymacji.
Jeżeli poprzednia legitymacja uległa zniszczeniu lub zagubieniu należy przynieść zdjęcie o wymiarach: 30x 42 mm w celu wyrobienia nowej do sekretariatu szkolnego. Legitymacje wystawiane są uczniom od ręki bezpłatnie.
Wyjątkiem są legitymacje przedszkolne, w których nie potrzeba umieszczać zdjęcia dziecka- legitymacja ta rozdawana jest każdemu dziecku w chwili rozpoczęcia wychowania przedszkolnego na okres pobierania nauki w oddziale przedszkolnym worz na prośbę zainteresowanych.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Zaświadczenia uczniowskie wydawane są od ręki na prośbę zainteresowanych.
Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”, informujemy, że każdy rodzic gdzie dziecko jest zameldowane w obwodzie tej szkoły powinien informować szkołę gdzie dziecko spełnia obowiązek szkolny.
Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
  • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w kraju i za granicą.
 

Pliki do pobrania:

Karta zgloszenia do oddzialu przedszkolnego
podanie o wydanie duplikatu swiadectwa szkolnego
wnioski o wydanie opini bada o dziecku
 
 
Powered by Phoca Download

2019 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved