foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Dyrektor szkoły informuje, że podczas egzaminów gimnazjalnych - 10,11,12.04 ( środa, czwartek, piątek) oraz egzaminów ósmoklasisty – 15,16,17.04( poniedziałek, wtorek , środa) nie będzie zajęć dydaktycznych. Większość nauczycieli naszej szkoły będzie pracowała w komisjach nadzorujących egzaminy w szkołach na terenie gminy Nasielsk. Dla dzieci, które w tych dniach nie będą miały zapewnionej opieki w domu, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze. Podczas egzaminów gimnazjalnych zajęcia opiekuńcze będą organizowane w godz. 8.30 – 12.30, podczas egzaminu ósmoklasisty w godz. 9.00 – 12.30

 

Autobusy w te dni kursują:

10-12 .04.2019 – rano –według stałego rozkładu

- po egzaminie -12.30 (jeden autobus rozwiezie wszystkie obecne w szkole dzieci )

15-17.04.2019 – rano –według stałego rozkładu

- po egzaminie -11.50 (jeden autobus rozwiezie wszystkie obecne w szkole dzieci)

 

W sytuacji, gdy dojdzie do strajku pracowników szkoły, zajęcia opiekuńcze będą zorganizowane dla uczniów, których rodzice nie mają żadnej innej alternatywy zapewnienia dzieciom opieki. W związku z tym, że dyrektor nie jest w stanie określić, ilu pracowników przystąpi do protestu, bardzo proszę o wyrozumiałość i przysłanie do szkoły tylko tych dzieci, które faktycznie nie mogą zostać w domu. Opiekę zorganizujemy w godzinach 9.00 – 15.15

Jeżeli chodzi o kursy autobusów, nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy określić, czy będą one w tych dniach organizowane.

POMIMO PROTESTU EGZAMINY W NASZEJ SZKOLE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZAKŁÓCEŃ.

 

PROSZĘ O PRZEKAZANIE WYCHOWAWCOM INFORMACJI, CZY PAŃSTWA DZIECKO BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZYCH PODCZAS EGZAMINÓW LUB EWENTUALNEGO PROTESTU.

 

PROSZĘ O ŚLEDZENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROTESTU NA NASZYM FACEBOOKU ORAZ W MEDIACH

 

 

Dyrektor szkoły

Justyna Nowacka

2020 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved