foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Harmonogram przywozów i odwozów uczniów w dniach: 4- 14 maj
Przywozy - bez zmian
Odwozy :
- poniedziałek, środa, czwartek - po 5 lekcji
- wtorek , piątek - po 5 lekcji oraz po 6 ( o godz. 14.50) - dzieci czekające na odwóz będą miały zapewnioną opiekę na świetlicy

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved