foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020//2021


1 września2020r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zapoznanie ze Strategią Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Cieksynie COVID-19.


19 listopada 2020r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.


15 stycznia 2021r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.


22 kwietnia 2021r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.


8 czerwca 2021r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą- przedstawienie rodzicom uczniów propozycji ocen semestralnych oraz propozycji ocen z zachowania w I-VIII szkoły podstawowej Omówienie spraw bieżących.

Spotkania z wychowawcami w dniu 06.02.2020r. podczas zebrań klasowych:

Zebranie odbedzie sie o godz. 17.00 - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanychprzez uczniów na I półrocze

L.p. Klasa Numer sali Wychowawca
1.. Klasa I a ogólnodostępna Sala nr 5 B. Brzezińska
2. Klasa I b integracyjna Sala nr 11 W. Pędzich
3. Klasa IISala 13 M. Podgrudna
4. Klasa III Sala 6 E. Rzepkowska-Gerasik
5. Klasa IV Sala 3 M. Pilśnik
6. Klasa V A Sala 12 A.Wasiak
7. Klasa V B integracyjna Sala 12 A. Wasiak
8. Klasa VIA Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropilewska
9. Klasa VIB Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropielewska
10. Klasa VII Sala 9 M. Ogrodowska
11. Klasa VIII Sala 8 B. Blank

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 16.01.2020r odbędą się zebrania klasowe dotyczące proponowanych ocen okresowych dla uczniów.
Zebranie dla klas I-III – godz. 16.30 sala nr 13
Zebrania dla klas IV – VIII – godz. 17 .00
• Klasa IV – sala nr 4
• Klasa Va – sala nr 3
• Klasa Vb – sala nr 12
• Klasa VIa, VI b – świetlica
• Klasa VII – 9
• Klasa VIII – 8

W sali nr 13 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców klas I- III oraz przedszkola z psychologiem na temat ,,Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Po spotkaniu wychowawcy przejdą do swoich klas na zebranie z rodzicami.
Bardzo prosimy, aby Państwo skorzystali z wiedzy i doświadczenia pani psycholog i uczestniczyli w spotkaniu.

TERMIN

TEMAT

19 września 2019r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą – wybór   klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

21 listopada 2019r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.

16 stycznia 2020 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o propozycji ocen semestralnych, zagrożeń oceną niedostateczną i   naganną oceną z   zachowania w kl. IV-VIII.

6 luty 2020 r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą - poinformowanie rodziców  o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

16 kwietnia 2020r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.

4 czerwca 2020 r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą- przedstawienie rodzicom uczniów propozycji ocen semestralnych oraz propozycji ocen z zachowania w I-VIII szkoły podstawowej Omówienie spraw bieżących.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie uprzejmie informuje,

iż zebranie Rady Rodziców odbędzie się  27.01.2016 r. o godz. 18.15

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie informuje,

iż dnia 27.01.2016r.(środa) o godz. 16.30 odbędzie się

zebranie rodziców.

 

Obecność obowiązkowa.

 

 

 

Spotkania z wychowawcami w dniu 27.01.2016r.

 

 

L.p.

Klasa

Wychowawca

Numer sali

1.

0 –dzieci 3 i 4 - letnie

Budynek przedszkola

Ewelina Gers

2.

0- dzieci 5 i 6 - letnie

Budynek przedszkola

Hanna Bieżuńska

3.

0- dzieci 5 i 6 - letnie

Sala nr 17

Justyna Patrzykowska

4.

Klasa I dzieci 6-letnie

Sala 13

Katarzyna Żochowska

5.

Klasa I

 Sala   5

Mariola Podgrudna

6.

Klasa IIA dzieci 7-letnie

Sala  10

Wioletta Pędzich

7.

Klasa II B dzieci 8-letnie

Sala  6

Edyta Rzepkowska -Gerasik

8.

Klasa III

Sala  7

Barbara Brzezińska

9.

Klasa IV

Sala  8

Barbara Blank

10.

Klasa V

Sala    3

Irena Kozaczuk

11.

Klasa VI

Sala    2

Irena Gerasik

12.

I

Sala   12

Maria Pilśnik

13.

IIA

Sala    1

Małgorzata Parzonka

14.

IIB

Sala  świetlica

Izabela Cichocka-Ropielewska

15.

III

Sala 4

Rafał Dobrzyński

 

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved