foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

TERMIN

TEMAT

19 września 2019r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą – wybór   klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

21 listopada 2019r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.

16 stycznia 2020 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o propozycji ocen semestralnych, zagrożeń oceną niedostateczną i   naganną oceną z   zachowania w kl. IV-VIII.

6 luty 2020 r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą - poinformowanie rodziców  o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

16 kwietnia 2020r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.

4 czerwca 2020 r.

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z  wychowawcą- przedstawienie rodzicom uczniów propozycji ocen semestralnych oraz propozycji ocen z zachowania w I-VIII szkoły podstawowej Omówienie spraw bieżących.

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved