Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 16.01.2020r odbędą się zebrania klasowe dotyczące proponowanych ocen okresowych dla uczniów.
Zebranie dla klas I-III – godz. 16.30 sala nr 13
Zebrania dla klas IV – VIII – godz. 17 .00
• Klasa IV – sala nr 4
• Klasa Va – sala nr 3
• Klasa Vb – sala nr 12
• Klasa VIa, VI b – świetlica
• Klasa VII – 9
• Klasa VIII – 8

W sali nr 13 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców klas I- III oraz przedszkola z psychologiem na temat ,,Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Po spotkaniu wychowawcy przejdą do swoich klas na zebranie z rodzicami.
Bardzo prosimy, aby Państwo skorzystali z wiedzy i doświadczenia pani psycholog i uczestniczyli w spotkaniu.