foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Spotkania z wychowawcami w dniu 06.02.2020r. podczas zebrań klasowych:

Zebranie odbedzie sie o godz. 17.00 - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanychprzez uczniów na I półrocze

L.p. Klasa Numer sali Wychowawca
1.. Klasa I a ogólnodostępna Sala nr 5 B. Brzezińska
2. Klasa I b integracyjna Sala nr 11 W. Pędzich
3. Klasa IISala 13 M. Podgrudna
4. Klasa III Sala 6 E. Rzepkowska-Gerasik
5. Klasa IV Sala 3 M. Pilśnik
6. Klasa V A Sala 12 A.Wasiak
7. Klasa V B integracyjna Sala 12 A. Wasiak
8. Klasa VIA Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropilewska
9. Klasa VIB Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropielewska
10. Klasa VII Sala 9 M. Ogrodowska
11. Klasa VIII Sala 8 B. Blank

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved