Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie uprzejmie informuje,

iż zebranie Rady Rodziców odbędzie się  27.01.2016 r. o godz. 18.15

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie informuje,

iż dnia 27.01.2016r.(środa) o godz. 16.30 odbędzie się

zebranie rodziców.

 

Obecność obowiązkowa.

 

 

 

Spotkania z wychowawcami w dniu 27.01.2016r.

 

 

L.p.

Klasa

Wychowawca

Numer sali

1.

0 –dzieci 3 i 4 - letnie

Budynek przedszkola

Ewelina Gers

2.

0- dzieci 5 i 6 - letnie

Budynek przedszkola

Hanna Bieżuńska

3.

0- dzieci 5 i 6 - letnie

Sala nr 17

Justyna Patrzykowska

4.

Klasa I dzieci 6-letnie

Sala 13

Katarzyna Żochowska

5.

Klasa I

 Sala   5

Mariola Podgrudna

6.

Klasa IIA dzieci 7-letnie

Sala  10

Wioletta Pędzich

7.

Klasa II B dzieci 8-letnie

Sala  6

Edyta Rzepkowska -Gerasik

8.

Klasa III

Sala  7

Barbara Brzezińska

9.

Klasa IV

Sala  8

Barbara Blank

10.

Klasa V

Sala    3

Irena Kozaczuk

11.

Klasa VI

Sala    2

Irena Gerasik

12.

I

Sala   12

Maria Pilśnik

13.

IIA

Sala    1

Małgorzata Parzonka

14.

IIB

Sala  świetlica

Izabela Cichocka-Ropielewska

15.

III

Sala 4

Rafał Dobrzyński