ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020//2021


1 września2020r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zapoznanie ze Strategią Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Cieksynie COVID-19.


19 listopada 2020r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.


15 stycznia 2021r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.


22 kwietnia 2021r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.


8 czerwca 2021r.
Godz. 17.00 Spotkanie klasowe z wychowawcą- przedstawienie rodzicom uczniów propozycji ocen semestralnych oraz propozycji ocen z zachowania w I-VIII szkoły podstawowej Omówienie spraw bieżących.