foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Zebranie z rodzicami i odbiór podręczników
Czwartek 27.08.2020r
godzina 16.00           godzina 17.30
Klasa I- świetlica       klasa III-świetlica
Klasa IIa- sala 1        klasa IV- sala 1
Klasa IIb-sala  2        klasa V- sala 2
Przedszkolaki- budynek przedszkola
Piątek 28.08.2020 r.
godzina 16.00           godzina 17.30
Klasa VIa- świetlica   klasa VIIb-świetlica
Klasa VIb- sala 1       klasa VIII- sala 1
Klasa VIIa-sala 2       klasa 0- sala 2

potkania z wychowawcami w dniu 06.02.2020r. podczas zebrań klasowych:

Zebranie odbedzie sie o godz. 17.00 - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanychprzez uczniów na I półrocze

L.p. Klasa Numer sali Wychowawca
1.. Klasa I a ogólnodostępna Sala nr 5 B. Brzezińska
2. Klasa I b integracyjna Sala nr 11 W. Pędzich
3. Klasa IISala 13 M. Podgrudna
4. Klasa III Sala 6 E. Rzepkowska-Gerasik
5. Klasa IV Sala 3 M. Pilśnik
6. Klasa V A Sala 12 A.Wasiak
7. Klasa V B integracyjna Sala 12 A. Wasiak
8. Klasa VIA Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropilewska
9. Klasa VIB Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropielewska
10. Klasa VII Sala 9 M. Ogrodowska
11. Klasa VIII Sala 8 B. Blank

Kolejny raz prosimy Państwa o sprawdzanie głów swoich dzieci z powodu pojawienia sie w naszej placówce wszawicy.

W naszej szkole , w porozumieniu z Poradnią Psychologiczo- Pedagogiczną w Nasielsku , organizowane będą konsultacje psychologiczne z Panią psycholog Izabelą Krawczyk.
Terminy
9 grudzień - 9.00- 11.30
13 styczeń - 9.00- 11.30
24 luty - 9.00- 11.30
Jeżeli odczuwają Państwo potrzebę rozmowy ze specjalistą w sprawie swojego dziecka, prosze o informację zwrotną do dyrektora szkoły w celu zarezerwowania terminu.

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved