foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

potkania z wychowawcami w dniu 06.02.2020r. podczas zebrań klasowych:

Zebranie odbedzie sie o godz. 17.00 - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanychprzez uczniów na I półrocze

L.p. Klasa Numer sali Wychowawca
1.. Klasa I a ogólnodostępna Sala nr 5 B. Brzezińska
2. Klasa I b integracyjna Sala nr 11 W. Pędzich
3. Klasa IISala 13 M. Podgrudna
4. Klasa III Sala 6 E. Rzepkowska-Gerasik
5. Klasa IV Sala 3 M. Pilśnik
6. Klasa V A Sala 12 A.Wasiak
7. Klasa V B integracyjna Sala 12 A. Wasiak
8. Klasa VIA Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropilewska
9. Klasa VIB Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropielewska
10. Klasa VII Sala 9 M. Ogrodowska
11. Klasa VIII Sala 8 B. Blank

Kolejny raz prosimy Państwa o sprawdzanie głów swoich dzieci z powodu pojawienia sie w naszej placówce wszawicy.

W naszej szkole , w porozumieniu z Poradnią Psychologiczo- Pedagogiczną w Nasielsku , organizowane będą konsultacje psychologiczne z Panią psycholog Izabelą Krawczyk.
Terminy
9 grudzień - 9.00- 11.30
13 styczeń - 9.00- 11.30
24 luty - 9.00- 11.30
Jeżeli odczuwają Państwo potrzebę rozmowy ze specjalistą w sprawie swojego dziecka, prosze o informację zwrotną do dyrektora szkoły w celu zarezerwowania terminu.

W dniu 21.11.2019r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas I-VIII SP.
Spotkania z wychowawcami

1. Klasa I a ogólnodostępna Sala nr 5 B. Brzezińska
2. Klasa I b integracyjna Sala nr 11 W. Pędzich
3. Klasa II Sala 13 M. Podgrudna
4. Klasa III Sala 6 E. Rzepkowska-Gerasik
5. Klasa IV Sala 3 M. Pilśnik
6. Klasa V A Sala 1 M. Kongiel
5. Klasa V B integracyjna Sala 12 A. Wasiak
6. Klasa VIA Sala 1 E. Niesłuchowska
7. Klasa VIB Sala ŚWIETLICA I. Cichocka-Ropielewska
8. Klasa VII Sala 9 M. Ogrodowska
9. Klasa VIII Sala 8 B. Blank

2020 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved