foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

 

 

 

Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2019/2020

 Zastępca Amelia Calińska 8a (SP Cieksyn)
Przewodnicząca Oliwia Kosewska 8a (SP Cieksyn)
Sekretarz Aleksandra Szpygiel 8a (SP Cieksyn)
Skarbnik Julia Zakrzewska 8a (SP Cieksyn)

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Cele główne działalności Samorządu Szkolnego
• Budowanie wśród uczniów poczucia przydatności działania na rzecz szkoły;
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
• Rozwijanie zainteresowań;
• Kształtowanie postaw patriotycznych;
• Wyrabianie umiejętności organizowania imprez szkolnych;
• Rozwój zainteresowań oraz twórczej aktywności;
• Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
Założenia planu na rok szkolny 2019/2020
• Przygotowanie uczniów naszej szkoły do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły;
• Uświadomienie uczniom wagi przestrzegania praw i obowiązków uczniów oraz zasad i reguł obowiązujących w życiu społecznym szkoły;
• Rozwijanie odpowiednich zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
• Kultywowanie tradycji szkolnych;
• Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy.
• Organizowanie sytuacji dających uczniom możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w działaniu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Prace w ciągu roku szkolnego
• Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
• Współdziałanie z władzami szkolnymi oraz wychowawcami klas
• Regularne prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
• Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach promujących szkołę
• Udział w uroczystościach szkolnych

Uroczystości szkolne
• Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
• Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji dnia Edukacji Narodowej
• Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
• Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości
• Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji dnia patrona naszej szkoły
• Pomoc techniczna przy organizowaniu wszystkich uroczystości szkolnych

 

WRZESIEŃ
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Spotkanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego z przewodniczącymi samorządów klasowych ustalenie przebiegu oraz przybliżonego terminu wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

• Wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego

• Zebranie Samorządu Uczniowskiego

 

• Przedstawienie propozycji planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

• Wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika oraz sekcji; kulturalno – oświatowej, porządkowej, przedstawienie ich zadań.

• Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem proponowanych przez uczniów zmian
Za planu pracy Samorządu na rok szkolny 2019/2020. Ustalenie harmonogramu działań na najbliższy czas, określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań (gazetki okolicznościowe)

D Plan pracy oraz ustalenia związane z wyborami do Zarządu zostaną przedstawione w klasach.

 

 

PAŹDZIERNIK
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Uruchomienie strony internetowej

• Obchody Dnia Edukacji Narodowej (17.10.2019)

• Umieszczenie informacji o składzie Zarządu Samorządu Uczniowskiego, przedstawienie planu pracy oraz o podejmowanych w najbliższym czasie zadaniach
• Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej, przygotowanie życzeń dla nauczycieli, pomoc w zorganizowaniu dnia nauczyciela, przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym.

 

LISTOPAD
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI

• Andrzejki

• Święto Niepodległości

• Akcent andrzejkowy na gazetce ściennej. Pomoc w zorganizowaniu zabaw i wróżb andrzejkowych dla najmłodszych dzieci. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej dla starszych uczniów.

• Przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym. Przygotowanie gazetki ściennej. Pomoc w zorganizowaniu akademii.

 

 

GRUDZIEŃ
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Mikołajki

• Symbole świąteczne

• Jasełka szkolne

• Akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.
Po Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami świątecznymi.

• Akcent bożonarodzeniowy na gazetce szkolnej. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły oraz uczniów.
• Pomoc w przygotowaniu jasełek szkolnych.

 

STYCZEŃ
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Zebranie Samorządu Uczniowskiego

 

• Dzień Babci i Dziadka
• Wycieczka samorządowa
• Podsumowanie pracy w I semestrze. Uzupełnienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego w II półroczu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

• Akcent na tablicy ściennej Samorządu Uczniowskiego
• Kontakt z dobrami kultury, poznawanie, kulturowych wartości, uczestnictwo w kulturze.

 

 

LUTY
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Walentynki

• Bezpieczne ferie • Akcent na gazetce ściennej Samorządu uczniowskiego. Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe.
• Przygotowanie gazetki ściennej.

 

MARZEC
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Dzień Wiosny

• Dzień patrona naszej szkoły

• Zorganizowanie akcji ,,Wiosenne porządki” • Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu. Pomoc w przygotowaniu zabaw i konkursów na Sali gimnastycznej.
• Pomoc w przygotowaniu dnia patrona

• Przygotowanie gazetki ściennej – kampania propagująca ochronę środowiska. Sprzątanie terenu szkolnego.

 

 

KWIECIEŃ
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Wielkanoc

• Międzynarodowy dzień tańca
• Wycieczka samorządowa • Gazetka ściennej o tematyce świątecznej. Odczytanie życzeń w imieniu społeczności szkolnej. Konkurs na najładniejszą pisankę.
• Zorganizowanie zabaw i konkursów tanecznych dla młodszych uczniów.
• Kontakt z dobrami kultury oraz poznawanie własnej okolicy.

 

MAJ
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
• Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

• Kampania przeciw nałogom • Przygotowanie gazetki ściennej. Pomoc w organizacji uroczystej akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

• Pomysły własne całego samorządu.

 

CZERWIEC
ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI

 

• Zebranie Samorządu Uczniowskiego

• Podsumowanie działalności samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 składa się z następujących osób:
1. Przewodnicząca – Oliwia Kosewska
2. Zastępca przewodniczącej – Amelia Calińska
3. Sekretarz – Aleksandra Szpygiel
4. Skarbnik – Julia Zakrzewska

Opiekunowie Samorządu Szkolnego : Ks. Łukasz Chruściel, Magdalena Ogrodowska, Michał Kongiel

 

 

 

 

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved