foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Up

Sekretariat

Sekretariat szkolny czynny: poniedziałek- piątek w godz. 7.00-16.00 

tel. 23/693 50 02  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                    Paulina Olga Wierzchowska  7.00-15.00

                                                                    Agnieszka Ostaszewska        8.00-16.00

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Justyna Wyrzykowska adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA!!! RUSZYŁ NABÓR DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 LEGITYMACJE SZKOLNE:

Przypominamy, że uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejowego i autobusowego, poświadcza legitymacja szkolna.            Ważność legitymacji potwierdzana jest pieczęcią szkoły do 30 września określonego roku. Legitymacja szkolna musi być również podpisana przez posiadacza legitymacji.
Jeżeli poprzednia legitymacja uległa zniszczeniu lub zagubieniu należy przynieść zdjęcie o wymiarach: 30x 42 mm w celu wyrobienia nowej do sekretariatu szkolnego.                                    

Legitymacje wystawiane są uczniom od ręki  na prośbę osoby zainteresowanej- bezpłatnie.

Wyjątkiem są legitymacje przedszkolne, w których nie potrzeba umieszczać zdjęcia dziecka- legitymacja ta rozdawana jest każdemu dziecku w chwili rozpoczęcia wychowania przedszkolnego na okres pobierania nauki w oddziale przedszkolnym.

 

 ZAŚWIADCZENIA UCZNIOWSKIE:
Zaświadczenia uczniowskie wydawane są od ręki na prośbę zainteresowanych.
                            
                                                                                               
WYSTAWIANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW:
Wystawianie duplikatów świadectw odbywa się po złożeniu przez osobę zainteresowaną podania- koszt 10 zł za druk świadectwa
INFORMACJA O OBOWIĄZKU SZKOLNYM:
Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”, informujemy, że każdy rodzic gdzie dziecko jest zameldowane w obwodzie tej szkoły powinien informować szkołę gdzie dziecko spełnia obowiązek szkolny.
Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
  • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w kraju i za granicą.

Pliki do pobrania:

procedura zwolnienia z jzyka obcego dla SP w Cieksynie
Komunikat_dla_rodzicw-skonwertowany
Zasady funkcjonowania przedszkola-skonwertowany
Procedury na wypadek zakazenia-skonwertowany
Owiadczenia dla rodzicw-skonwertowany
Ankieta_deklaracja_ rekrutacja na czas epidemii obek-skonwertowany
uonetplus- dziennik elektroniczny instrukcja rodzic ucze
podanie do klasy I rok szkolny 2020 21
owiadczenie z nr rachunku bankowego na stypendium
Upowanienie do odbioru dziecka z przystanku
WIZERUNEK DZIECKA ZGODA RODO przedszkole
Formularz zgody na badania i profilaktyk stomatologiczn dziecka w gabinecie stomatologicznym
podanie o zapis do przedszkola 2020 2021
karta zgoszenia dziecka do przedszkola2020 2021
podanie o wydanie duplikatu swiadectwa szkolnego
wnioski o wydanie opini bada o dziecku
 
 
Powered by Phoca Download

2020 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved