foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

 

Szkolny Klub Sportowy

 

Od 1 lutego do 15 grudnia 2017r. nasza szkoła bierze udział w programie ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 godziny w tygodniu dla każdej grupy (70 w okresie realizacji projektu).

W naszej szkole istnieją 4 grupy:

Gimnazjum: 2 – dziewczęta i chłopcy

Szkoła Podstawowa klasy IV – VI: 2 – dziewczęta i chłopcy

 

 

 

Prezydium UKS ,, JUNIOR ‘’ CIEKSYN

serdecznie dziękuje

 

Panu

Piotrowi Kaczmarczykowi

 

z Firmy INTER- SOFT

za wsparcie finansowe na rzecz naszego klubu

 

 

 

 

 

 

 

Cieksyn, dnia 22.03.2017r.

 

Wspomóż Uczniowski Klub Sportowy,, Junior” Cieksyn, poczuj że występujesz w słusznej sprawie, daj szansę dzieciom i młodzieży aktywnie  spędzać czas i podnosić swoje umiejętności!

 

Zostań naszym partnerem!

Dialog, współpraca, wymiana informacji, różnice zdań - to motor postępu!


Jeśli chcesz nas wspomóc finansowo, prosimy o dokonanie wpłaty, darowizny na nasze konto:

 

nr rachunku bankowego: 29 8226 0008 2001 0004 8695 0001

Bank Spółdzielczy w Nasielsku

 

             Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc.

    Nie jest istotna wielkość wpłaty, liczy się dar serca, choćby był niewielki. Wspierając nas, pomożesz nam w propagowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia wśród młodzieży i w jej wychowaniu poprzez uczciwą sportową rywalizację. W dzisiejszych, pełnych agresji czasach, ma to szczególnie istotne znaczenie. Przygoda ze sportem nie rozpoczyna się na światowych stadionach. Ma swój początek na szkolnych i osiedlowych boiskach. Stwarzając warunki do uprawiania sportu wszystkim dzieciom i młodzieży mamy szansę nie przegapić prawdziwych talentów.
 

W jaki sposób możesz nam pomóc?


Może to być wsparcie rzeczowe w postaci wyposażenia treningowego, strojów sportowych, piłek , nagród i upominków dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach, turniejach i imprezach sportowych lub finansowe poprzez pomoc w pokryciu kosztów organizacji  wyjazdów na mecze, zakupu napojów dla zawodników, oraz wynajęcia Hali Sportowej i wyjazdów na basen dla sportowców oraz wielu innych bieżących wydatków.

 

Zarząd Klubu UKS,, Junior” Cieksyn

 

 

Zarząd UKS,, Junior” Cieksyn informuje, że klub otrzymał dotacje na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach

„Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 

 

 

 

1.Rodzaj zadania publicznego:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuz programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.    

Tytuł zadania publicznego:Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, unihokej) dzieci i młodzieży.      

Kwota otrzymanej dotacji – 4.500,00zł

2.Rodzaj zadania publicznego:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego:Organizacja i prowadzenie  zajęć sportowych  dla dzieci , młodzieży i ich rodziców .

Kwota otrzymanej dotacji – 4.500,00zł

 

 

 

 

 

 

2020 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved